Baby's on roller skates

Just another gynecological obstetric site


Leave a comment

Детски ден

Се присекавам на детството секогаш кога помислувам на тебе, мојот татко. Убав, висок, силен небаре те извадија од магазин. Од што беше висок јас и сестра ми се преправавме дека си дрво па требаше по твоите раце да се качуваме а ти мораше да се наведнуваш. Чудно како секогаш моите спомени од тебе потекнуваат од пролетта. Сега е Јануари, гледам низ мојот прозорец а сепак ја мирисам пролетта и спомените кои се само од тебе.

Пред некој ден бев кај тебе, ти кажав се што ми се случува, незнам само дали беше тоа ти што ми помогна низ процесот што ми се случуваше или барем јас сакам да верувам дека ти беше.

Ти благодарам што ме порасна во човек што ја почитува природата, што ги почитува лугето, што ги почитува животните и што сум чесен човек. Гледам што ми се случува, и ти благодарам бескрајно. Цел живот кукав што материјалното не си ми го овозможил и што секогаш посакував тоа да беше твојот дар до мене, не видов дека си ме дарил со многу други помокни вештини….

Advertisements


Leave a comment

Писмо

Врнежлив ден, сив, чиниш Октомври а веке пола Ноември е. Ми помина роденденот сакав да ти кажам. Те нема да ми го заборавиш а мене да викам и кукам по сите како си неодговорен татко. Сепак беше мој. Дури те сметав за своина, мојот татко заборавен, тој што никогаш не беше доволно добар за мене. Сакав да ти кажам, го сретнав тетин Баже во супермаркет, веднаш се сети на тебе, или јас си замислувам дека така се натажи.

Гледав слики од тебе, многу си бил згоден, висок, плав, прав, никогаш не си ми ги покажал. Се сама треба да си видам.

Човек неможеше со тебе да се скара. Ти текнува кога бев трудна, полна хормони и не ти правев муабет не се ни секавам зошто?

Сам си направи бре мекици не ми се ни јави како сум да прашаш. Ама пак беше ТУКА! ТУКА БЕШЕ!

И не ти се ни изнавикав! Немав време за што попрво. Незнам ни дали дојде да ја видиш малата, поим немам. Не ми беше битно, знаев дека си тука и дека можам вечно да се жалам од тебе. Да, барем ти беше тој неодговорниот. Сепак јас бев едно скалило во моите мисли, дека јас сум таа повеке добрата.

НЕЛИ?

Сега и тоа ми го зема, неодговорноста, недоброста, и ништо не ми остана, освен у рацете уште еден ден без тебе…..


Leave a comment

Pap smear vs. HPV test, which one is more important?

Two days ago I was reading about the benefits if HPV test and how we should not even consider the taking the PAP test. women talked that  it is nothing that scratching the surface of the cervix in order to get more cells and it is the same thing with HPV test except for the fact that the HPV test is much better. it was written that all women who are against the replacement of PAP test are sheaps. I would consider the fact that anyone who is against changes for better tomorrow is a sheap and afraid of the current changes, but I would call a person with such name if the person do not know what is PAP test and why is taken? Such reaction isn’t correct! Your OBGYN should explain why is taken.

Why we take PAP test, why HPV is important and what are the differences?

both procedures are the same, a sample is taken from the cervix and sent to lab for analysis. We use the PAP test in order to detect if there is an egzistance of HPV virus or any other abnormal cell changes. Positive PAP test will give the right direction, it means that if the presence of HPV is confirmed, than you will have to do HPV test and find out if you are carrier of a high risk HPV virus.

Why wouldn’t I take just the HPV test?


Leave a comment

Донча

Интересна работа е кога губиш некого, посебно некој драг, губиш дел од себе. Секое нешто прилика, човек, ситница те потесеќаат. Потсеќаат највеке на детство, мирисот и чувството, љубовта и топлината.

Боже колку го мразев! Колку мразев кога ке ме гушнеше! Тој мирис на цигари неможев да го поднесам, просто знаев колку седеше во собата и пушеше. Мразев кога ќе ми кажеше ТЕ САКАМ, некако дури и не му верував.

Сега кога го нема само горки солзи можам да голтам и да посакам да ми се јави. Ама го нема, него го нема а секавањата и тоа што нејкам да се сетам остана. А сакам да не ми текнува ама неможе.

Дали има некој што сакал некого да напушти просто од што е бесен? Да бесна сум што неможев да помогнам да ме сака повеке, лута сум што нејкеше да се грижи за себе повеке, се нервирам што мислеше дека нејкам да му помогнам. Се беше толку тешко, на крајот си отиде, неговите болки ќе ме прогонуваат толку многу, толку тешко ми е што дури неможам да се помирам со себе.

Мојот татко Донча беше мојот херој! Ама незнаеше, не му кажав никогаш.

Јас го сакав, незнам дали тоа го знаеше, исто така не му кажав, зошто не умеевме да комуницираме навистина незнам. Се каам, ама не ми вреди, барем со малку љубов да заминеше, само јас подобро ќе се чувствував или он подобро ќе се чувствуваше навистина незнам.


Leave a comment

Artificial insemination & IVF benefits, risks

What is an Artificial insemination & IVF benefit, risks? -Artificial insemination is a technique used to help in certain kinds of infertility in both men and women. It is a procedure where the male’s sperm is inserted into a women’s cervix, fallopian tubes or uterus. By entering the sperm directly it makes the trip shorter from the sperm and bypasses any possible obstructions. Intrauterine insemination is a procedure where the sperm is placed in the uterus and it is the most common form of artificial insemination. This is a technique that has a key advantage which is the simplicity of this procedure with few side effects. Because of this your doctor may recommend it as an initial form of treatment for infertility.
For what type of infertility can artificial insemination be recommended?
The artificial insemination is very popular and it can be recommended for various fertility problems. It is more popular to those men that have very low sperm counts or sperm that isn’t strong enough to swim through the cervix and up into the fallopian tubes. It is also recommended for women who have endometriosis or other abnormalities of their reproductive organs. It is considered that women with unreceptive cervical mucus are also good candidates for artificial insemination. The mucus that surrounds the cervix can prevent the sperm from getting into the uterus and fallopian tubes. With the artificial insemination you can allow the sperm to skip the cervical mucus entirely. There are cases when doctors can’t determine the reason of why the couple is infertile and in that cases they recommend the artificial insemination to be their first step for getting pregnant.
Expectations…
Before the artificial insemination starts in order to make sure if you are ovulating your doctor will use ovulation kits, ultrasound or blood test. If the test is confirmed your partner will be asked to produce a sample of semen (he will have to abstain from sex two to five days, it is to ensure a higher sperm count). For those that live in the clinic’s neighborhood, they can collect the sample home by masturbating. If you are not, you will be provided a private room for this purpose. The provided sperm is “washed” within one hour of ejaculation. After they have washed the sperm in a laboratory, the sperm can be placed in a thin tube called catheter and this tube has to be placed through the vagina and cervix into the uterus. This procedure is painless and takes only few minutes. After the procedure the woman has to lie down 15-45 minutes to give the sperm a chance to work.
The success rate, benefits, and risks from the artificial insemination can vary. However there are factors that can decrease your chance of success such as:
• The ager of the women- older age woman, lees chances of success
• Poor egg quality
• Poor sperm quality
• Endometriosis
• Damaged fallopian tubes (it is usually from a chronic infection)
• Blocked fallopian tubes


5 Comments

Loose Vagina – Questions and Answers

Hello ladies

A loose vagina is not something that happens over night and then goes away the next day and I am here to inform you that you are not the only one with this problem. There are many more like you and some of us are even born with it. Having a loose vagina can make you lose your confidence which we don’t want to happen. The following is an explanation of what caused loose vagina and a non-invasive easy way to tighten it.

What causes a loose vagina?

The vagina is made of muscles which relax and contract. The vaginal muscles also link to other organs and muscles. Those links, which hold the vagina tight, can wear over time. That is why women between the ages of 30 to 40 years old and women over 65 are more likely to experience a loosening of the vaginal muscles.

Women who are 30 to 40 are included in this group because they are of reproductive age and typically have given birth to one or more children. Some of them have also had medical interventions, either by having abortions or other kinds of surgery. Although they are far from menopause, they are still sexually active and using their vaginal muscles. Women who are over 65 are more likely that have decreased muscle thickness, a thinner pelvic floor and the links between their bladder and other organs are weakened over time. That is why older women are more likely suffer from urinary incontinence as well.

What about with women who are sexually inactive or that have no children?

Young girls may also have a loose vagina. Beside the fact, sex isn’t always the cause. If young girls use tampons during each menstrual cycle, then vaginal stretching could occur in smaller females. Some females have a naturally larger pelvis which may also be the cause of a loose vagina from an early age.

For women that do not have children, haven’t had an abortion and haven’t had any other medical intervention, it is assumed that their sex life is the reason. When I was reading about relationships and loose vaginas there was one case that caught my attention. In this case, a woman who had ended a two year relationship had then been sexually inactive for six months. She then started to date a new boyfriend and after they had made love for the first time, he told her that she had a loose vagina. She needed help. When women have been in a relationship and have a loose vagina, it is assumed that they got used to being with their previous partner and the muscles of their vagina have stretched to conform to having sex with that person. Regardless as to whether you are in a relationship, married or single, there are ways to prevent this problem. In searching for an answer it is, however, easy to find false information that will catch your attention and steer you in the wrong direction.

 

 

Some myths about loose vagina

Many women will hear the following myths telling them ways to prevent having a loose vagina or what will happen if you have one.

  • not sacrificing your vagina,
  • do not have lots of sex after you have a baby,
  • not having an angry husband to remind you every day that your vagina is too big

First, I will talk about ‘not sacrificing your vagina’. Many women would rather choose a cesarean delivery rather than natural childbirth, thinking that natural childbirth causes loose vaginas. Well I would like to inform you that you are potentially making the wrong choice. An unnecessary cesarean delivery is opting for an elective surgery. When a woman has a cesarean delivery the uterine muscles will need more time to get back into shape from being cut open. Many women don’t realize that the soft maternity road of the vagina needs time to contract too (whether the baby went through or not). The vagina opens up (but the cervix sometimes doesn’t which is a common reason for an unelected cesarean delivery) which means that there is no blood going through, no baby passing through and it takes more time for the brain to tell the vagina that it needs to make contractions in order to get back into shape.

When you tell a woman that too much sex leads to a loose vagina, it will potentially lead her to the wrong conclusion. A woman may think that if she has too much sex then she should have less sex in order to not have a loose vagina. It doesn’t work that way. This is only for promiscuous women that like to put large objects inside or who have a lot of sex all of the time.

How do I find out if I have a loose vagina?

The symptoms of a loose vagina are very clear. Women with a loose vagina have a hard time achieving an orgasm. Their vaginal muscles do not contract as much during or after sex. As a result, their sex life has become disappointing and unfulfilling. The only way for you to figure it out is by putting your index finger inside your vagina to find out if there seems to be a lot of space inside. Most women lose their confidence in bed when they find out they have a loose vagina.

Many women do not want to have vaginal reconstructive surgery or do not feel that Kegel exercises are the solution. That is why many women search for another answer to this problem.

 

Aside from Kegel exercises and Vagina reconstructive surgery, are there any other permanent solutions?

 

A vaginal rejuvenating gel might be a solution to this problem. This life long solution can bring back your confidence in bed and make your vagina tight again. The VIVAVIA Vaginal Rejuvenating Gel gives fabulous results to women who have a loose vagina. It is a lovely, sumptuous, nourishing gel that is not too heavy for intimate hygiene. It is Ph balanced for the sensitive vaginal area, containing anti-irritant ingredients that protect and soothe the skin. This gel will help you tighten your vaginal muscles and protect the vaginal area from infections. VIVAVIA is derived from natural ingredients that are blended with certified botanicals.

The purpose of this gel is to hydrate the internal vaginal walls and create a youthful tightening effect. VIVAVIA rejuvenates women who suffer from loose vagina and take their arousal to new levels.

The VIVAVIA Vaginal Rejuvenating Gel is a safe product made of botanical ingredients, manufactured in Malmö, Sweden just to ensure the high quality of this product. Some great features of this herbal-based gel are:

  • Fast by acting with long lasting effects
  • Mild and non-irritating
  • Comfortable and easy to use

We all need a solution that is natural. I have been reading about other solutions that are offered to women and the difference is that this gel is safe and easy to use. VIVAVIA is a product made from all-natural ingredients and used to stimulate the reversal of time by reducing the interior dimensions of the vagina. Once the tightness is back, the feeling of sexual gratification will be back too.

VIVAVIA’s Vaginal Rejuvenation Gel’s secret ingredients

Many product makers keep their special ingredients a secret. However, the makers of VIVAVIA Vaginal Rejuvenation Gel feel that it’s important to share theirs: Imidazollidinyl Urea, Hydroxyethyl Cellulose, Trethanolamine, Carbomer, Allantoin, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Aqua (Chamomilla Recutita). These ingredients are mixed with love, to support all women whom have a loose vagina, in order to achieve a solution that is life changing.


Leave a comment

NCLEX requirements – Some things you need to know about this exam

Few words about the NCLEX that can help you pass

Nursing is a noble profession which corresponds to the human nature and need to help other humans. But one cannot do it with just a desire to help. There are some requirements to fulfill to do it professionally. That’s way there are millions of applicants every year that take the NCLEX (National Council Licensure Examination) in order to become a certified nurse. The test is designed to see your knowledge and significant skills as a potential nurse. Your capability to care, right judgment in a right moment, and opinion of something that should or shouldn’t be done is put to the test. This test is purposefully difficult so only the qualified applicants will pass. The health promotion, safe care environment, or how to properly perform CPR, are few examples of the topics in the NCLEX. There are multiple choice questions followed by an alternative type items. Here is an example about three diabetes questions that might help you understand the NCLEX:

1. Albert, a 35-year-old insulin dependent diabetic, is admitted to the hospital with a diagnosis of pneumonia. He has been febrile since admission. His daily insulin requirement is 24 units of NPH. Every morning Albert is given NPH insulin at 0730. Meals are served at 0830, 1230, and 1830. The nurse expects that the NPH insulin will reach its maximum effect (peak) between the hours of:

A. 1130 and 1330

B. 1330 and 1930

C. 1530 and 2130

D. 1730 and 2330

2. A bedtime snack is provided for Albert. This is based on the knowledge that intermediate-acting insulins are effective for an approximate duration of:

A. 6-8 hours

B. 10-14 hours

C. 16-20 hours

D. 24-28 hours

3. Albert refuses his bedtime snack. This should alert the nurse to assess for:

A. Elevated serum bicarbonate and a decreased blood pH.

B. Signs of hypoglycemia earlier than expected.

C. Symptoms of hyperglycemia during the peak time of NPH insulin.

D. Sugar in the urine

(If you are wondering, the answers are B, C and B)

How can you prepare for the NCLEX?

It is more convenient to take the NCLEX within a month of your graduation from nursing school. Usually you need to spend at least three hours daily studying prior to the test. Always review the NCLEX tutorials and spend as much time on the practice exams. The online resources are the best place where you can find everything that you need to know about this exam. Go to the official web site https://www.ncsbn.org/nclex.htm and feel free to seek for as much information as you can. When I was taking the NCLEX, my best friend in the process to kill the anxiety was the good night sleep, before the exam. The only thing you should know about this test is: there is no “Good Luck”. You have to prepare for it. Do not worry about those that failed, you are not one of them!

Your NCLEX testing day has begun

Do not forget to bring your photo identification and your Authorizations to Test (ATT) form. Without the form and the photo identification you cannot take the exams. The receptionist will give you a number and a key to a locker to store all your belongings. Before you enter the room you will be fingerprinted and the administrator is going to keep an eye on you while a camera is directed on each person. If you have to use the restroom, you will be escorted out by the administrator.

The NCLEX test is 6 hours long journey packed with 265 questions on the NCLEX-RN and 205 questions on the NCLEX-PN. You can take a break if you feel tired. But then the time is deducted from your total time. After you’re done your photo identification will be returned and you can find out if you passed the test within forty-eight hours. If you failed the NCLEX, you can take it again, but you must wait a minimum of 45 days.

Most people are asking themselves if they will earn more if they pass the NCLEX, you can post more questions about this subject, or Do they need a license to pass medications?